یکی هست که دیگه نیست!!:(

چه سعادتی که با همه عمر کوتاه اینقدر محبوب باشی و ....

همسر از لحظه ای که فهمیده  تو لاک خودشه ناراحته، همش آهنگ هاش و گوش میکنه، و میگه دیدی رفت!!!

چند ساله که عاشق صداشه منم دوس داشتم صداش و همیشه بدون استثنا چه تو ماشین، چه لب تاب و... صداش  و داشتیم و داریم...گاهی من خسته میشدم و به شوخی  به همسر میگفتم خوبه مردی بابا اگه زن بودی میرفتی خاسگاریش  اینقدر دوس داری صداش و.........و حالا......صدایی که برای همیشه ماندگار شد .....

ّّّپ: بیماران سرطانی زیادی هستند که محتاج کمک های  ما هستند هر چند ناچیز و مطمنا روح پاشایی و افرادی مثل اون مرحوم که طعمه سرطان  شدند با کمک به زنده ها شاد تر میشه...زنده ها هستند و دارند با نگاه شون ما رو فریاد میزنند...

همین الان -همین لحظه عضو بشیم فرقی نمیکنه  بیمار- بیماره چه سرطان چه ام اس و....چه محتاج و یتیم و....

/ 0 نظر / 27 بازدید