از مرداد تا آبان۹۶

سلللللامممم??????

یعنی اخزین پست من تیرماه بود؟؟؟؟؟??

شده سالی ی بار اینجا آپ بشه میام..اینجا یادگار  بهترین روزا و خاطرات  من هست..??????

بعد از این که کارای ویزا به بن بست خورد متاسفانه??  تصمیم گرفتیم همین دور بر بریم ..شهریور ماه ی سفر خونوادگی رفتیم ترکیه.انتالیا ⛱..خوش گذشت و جای دوستان خالی??

..فک کنم مفیدتزین تابستون واسه نازگلک امسال بود?? دوره تکمیلی شنا رو رفت ی دوره کوتاهم خوشنویسی و ی دوره فشرده زبان ..سفرم که سرجاش بود...

درکل تابستون پرجنب و جوشی بود واسه من ??دوبار اسباب کشی و حواشی دوربرش و استرسای ریزو درشتش که البته به خیر گذشت خدا رو شکر..چمدونی که واسه ی سفر ی ماهه چیده شده بود جمع شد و جاش و به ی سفر ی هفته ای داد..آخرای شهریور که در کمال ناباوری و به خاطر ی سری مسائل محیط کاریم و عوض کردم و.....??

نازگلک امسال کلاس پنجم رفت و همچنان عشق مدرسه است و دوروزم کلاس زبان میره..خوشحالم مدرسش و عوض کردم  هم خودش و هم خودم راضی هستیم ????

و اما منننننن یعنی بنده زاااده ??..بالاخره موفق شدم پا رو فوبیای رانندگی بزارم و شکستش بدم و ازش عبور کنم حتیییی بعد ی تصادف باااازم بلند شدم و  به خودم گفتم امکان نداره بزارمش کنار امیدوارم زود زود زودوووود به طور کاااامل کوچکترین استرسشم از بین بره(دوستای قدیمی من میدونن من چه ترس و چه روزها و روزگاری داشتم با این مساله)??

کتاب و کتابخونی همچنان ادامه داره ولی بیشتر تخصصی..امسال قدر کارم و بیشتر و بیشتر میدونم و خدا رو هزار بار شکر میکنم به خاطر داشتنش یادم نمیره پارسال این موقع  تو چه وضعیت روحی و جسمی بودم...نمیگم صددرصد خوب شدم ولی همین که بلند شدم و محتاج نیستم یعنی خود زندگی????

دوست جونای قدیمی که هم و مسشناسیم من اینستا گرام هستم اگه خواستید  ادرستون و بزارید واسم خوشحال میشم اونجا ببینمتون...

برمیگردم??????

/ 0 نظر / 56 بازدید